POZIV NA OSMI SAJAM STIPENDIJA

POZIV NA OSMI SAJAM STIPENDIJAPoziv na Osmi sajam stipendija

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu već osmu godinu zaredom organizuje sajam stipendija.

Osmi sajam stipendija će se održati 19. oktobra 2017. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 10,00 do 16,00 sati. Pored standardnih aktivnosti sajma, ove godine organizovani su i info dane Erasmus+ partnera UNSA. Svaki Erasmus+ partner će imati priliku da kroz 15-minutnu prezentaciju predstavi svoju instituciju gdje zainteresovani mogu više saznati o studijskim programima i ponudama stipendija. Na ovaj način će studenti i nastavnici dobiti više informacija o mogućnostima za mobilnost jer je riječ o partnerskim univerzitetima na kojima studenti i nastavnici mogu realizirati svoju mobilnost. Prezentacije će biti organizovane prema sljedećem rasporedu, ali će predstavnici tih univerziteta biti dostupni tokom cijelog dana:

11:00 - 11:15 Univerzitet u Beiri, Portugal - Erasmus+

11:15 - 11:30 Univerzitet u Jaenu, Španija - Erasmus+

11:30 - 11:45 Univerzitet u Primorskoj, Slovenija - Erasmus+

11:45 - 12:00 Univerzitet u Bolonji, Italija - Erasmus+

12:00 - 12:15 Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika - Erasmus+

12:15 - 12:30 Univerzitet u Mariboru, Slovenija - Erasmus+

12:30 - 12:45 Univerzitet Nova de Lisboa, Portugal - Erasmus+

12:45 - 13:00 Politehnički institut Santarem, Portugal - Erasmus+

13:00 - 13:15 Sveučilište u Splitu, Hrvatska - Erasmus+

13:15 - 13:30 Politehnički univerzitet Marche u Ankoni, Italija - Erasmus+

13:30 - 13:45 Univerzitet Paris 8, Francuska - Erasmus+

13:45 - 14:00 Univerzitet u Segedinu - Erasmus+

14:00 - 14:15 Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Hrvatska

14:15 - 14:30 Study in Hungary - Scholarship opportunities

14:30 - 14:45 EducationUSA Introduction Presentation

14:45 - 15:00 Ambasada SAD-a u BiH

15:00 - 15:15 Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal - Erasmus+

 

Ukupna lista izlagača na sjamu izgleda ovako:

1.            Ambasada Japana u BiH

2.            Campus France BiH / Francuski institut u BiH

3.            Ambasada Indije

4.            Ambasada SAD u BiH

5.            EducationUSA Sarajevo

6.            DAAD Bosna i Hercegovina

7.            AHK BiH - Predstavništvo njemačke privrede u BiH

8.            OeAD / Study in Austria

9.            Study in Hungary / Tempus Public Foundation

10.          Zagrebačka škola ekonomije i managementa

11.          Internacionalni univerzitet u Sarajevu

12.          Centralno-evropski Univerzitet, Mađarska

13.          Sarajevo School of Science and Technology

14.          Univerzitet Beira Interior, Portugal

15.          Univerzitet u Jaenu, Španija

16.          Univerzitet u Primorskoj, Slovenija

17.          Univerzitet u Bolonji, Italija

18.          Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika

19.          Univerzitet u Mariboru, Slovenija

20.          Univerzitet Nova Lisboa, Portugal

21.          Politehnički institut u Santaremu, Portugal

22.          Sveučilište u Splitu, Hrvatska

23.          Politehnički univerzitet “delle Marche” u Ankoni, Italija

24.          Univerzitet Pariz 8, Francuska

25.          Univerzitet u Segedinu, Mađarska

26.          Konfucijev institut Univerziteta u Sarajevu

27.          Humanost u akciji

28.          IAESTE LC Sarajevo

29.          ProCredit Bank dd

30.          Travel Centar Doo Sarajevo

31.          Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS)

32.          AIESEC u Bosni i Hercegovini

33.          Stipendije.ba

34.          Erasmus Student Network

35.          Univerzitet u Sarajevu, Erasmus+

 

Više informacija dato je na www.erasmus-unsa.ba/sajamstipendija.

 

Pozivamo sve studente, nastavnike i saradnike Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta da posjete sajam u njegovim aktivnostima uzmu aktivnog učešća.

 

Dekanat

Objavljeno: 20.01.2018