POZIVAMO VAS DA PRISUSTVUJETE JAVNOM PREDAVANJU U ORGANIZACIJI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU: "BIOETIKA: CRVENE LINIJE U NOVIM TEHNOLOGIJAMA „

POZIVAMO VAS DA PRISUSTVUJETE JAVNOM PREDAVANJU U ORGANIZACIJI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU: "BIOETIKA: CRVENE LINIJE U NOVIM TEHNOLOGIJAMA „
Pozivamo Vas da prisustvujete javnom predavanju u organizaciji
Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

"BIOETIKA: CRVENE LINIJE U NOVIM TEHNOLOGIJAMA „

prof. dr. Zoran Popovski, redovni profesor
Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Skoplju

Predavanje će se održati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8) u utorak, 16.04.2019. godine, u 17 sati
(Amfiteatar TIKA”, I sprat)Dekant


Objavljeno: 16.04.2019