SENAT UNIVERZITETA U SARAJEVU DONIO STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU

SENAT UNIVERZITETA U SARAJEVU DONIO STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 25. redovnoj sjednici održanoj u srijedu 28. novembra 2018. godine donio Statut Univerziteta u Sarajevu.
Senat Univerziteta u Sarajevu je, u skladu sa postupkom utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju, 09. 11. 2018. godine utvrdio prijedlog Statuta Univerziteta u Sarajevu sa prethodnim Mišljenjem Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

U daljnjem postupku prijedlog Statuta Univerziteta u Sarajevu dostavljen je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo radi pribavljanja saglasnosti o usklađenosti prijedloga Statuta Univerziteta u Sarajevu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u zakonom utvrđenom roku 22. 11. 2018. godine dostavilo Odluku kojom se daje saglasnost na Statut Univerziteta u Sarajevu i utvrđuje da je isti usklađen sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju. 

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje važiti Statut Univerziteta u Sarajevu od 26. 06. 2013. godine.

Statutom Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa propisima koji reguliraju djelatnost visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada na području Kantona Sarajevo, preciznije se uređuju: djelatnost, organizacija, način rada, upravljanje, rukovođenje, status akademskog osoblja i drugih zaposlenika, status studenata, finansiranje rada te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Sarajevu.

Objavljeno: 29.11.2018