2. BESTSDI ljetna škola održana u Splitu

2. BESTSDI ljetna škola održana u Splitu

U okviru provedbe Erasmus+ projekta BESTSDI (Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures)
u provedbi kojeg sudjeluje 11 sveučilišta iz regije Zapadnog Balkana (partnerske zemlje) te 5 sveučilišta iz programskih zemalja Belgije, Makedonije, Njemačke i
Hrvatske, a čiji nositelj je Sveučilište u Zagrebu (Geodetski fakultet), održana je od 26.-30. lipnja 2018. godine, na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije
Sveučilišta u Splitu, 2. ljetna škola projekta. Na petodnevnoj radionici koja je okupila 50 sudionika prezentirana su ogledna predavanja kurikuluma za tri modula
(osnovni, napredni, aplikativni) iz područja infrastrukture prostornih podataka koji su razvijeni u okviru projekta i koje će partneri iz partnerskih zemalja sudionica
projekta (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Srbije) implementirati u svoje studijske programe na 15 fakulteta tijekom nadolazeće akademske godine
2018./2019. Razvijeni sadržaji postati će dijelovi postojećih kolegija, novi izborni ili obvezni kolegiji, odnosno novi studijski programi u ovisnosti od profila studija i
institucija obzirom da projekt objedinjuje fakultete koji izvode studijske programe iz arhitekture, geodezije, geoinformatike, geografije, geologije i rudarstva,
građevinarstva, informatike i računalstva, poljoprivrede, tehničkih znanosti te šumarstva.Time su uspješno ostvareni ciljevi projekta planirani za realizaciju do polovine projekta, što je objedinjeno u izvješću (Mid-term report) podnesenom Izvršnoj agenciji za edukaciju, audio-vizualno stvaranje i kulturu Europske komisije (EACEA). Više informacija o navedenoj ljetnoj školi i samom BESTSDI projektu moguće je naći na web-stranici projekta.
 
 
Web-stranica projekta: www.bestsdi.eu

Objavljeno: 11.09.2018