Erasmus Plus Projekt: Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

Erasmus Plus Projekt: Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

Erasmus Plus Projekt: Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

 

Broj projekta: 598963-EPP-1-2018-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci

 

Koordinator projekta: Poljoprivredni Univerzitet u Tirani, Albanija

 

 

Cilj Projekta je pokretanje novog master studija iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane" (akronim projekta STEPS). Studij će ponuditi znanje o inžinjerskim i upravljačkim temama koje utiču na tranziciju sistema proizvodnje hrane odnosno tehnološka dostignuća koja podržavaju takvu tranziciju. Konzorcij Projekta je izbalansirano partnerstvo koje je sposobno osmisliti, razviti i pružiti spoj modula koji se bave sistemima proizvodnje hrane iz tehničke, ekonomske, socijalne i političke perspektive. Projektom će se uspostaviti velika mreža učesnika kojima će se osigurati relevantnost STEPS programa (Master studija) i imat će snažnu spremnost da vodi socijalni i ekonomski razvoj zemalja Zapadnog Balkana.

Master studij će se baviti interdisciplinarnim i međuzavisnim temama vezanim za ekonomičnu, ekološki prihvaćenu i društveno prihvatljivu proizvodnju hrane visokog kvaliteta. Predloženi master studij ponudit će fundamentalno znanje o održivim sistemima proizvodnje hrane kroz kreirane bazne module. Osim ovoga, dvije grupe izbornih modula će biti ponuđene studentima kako bi im se pružila napredna znanja iz domena inžinjeringa, kvaliteta i sigurnosti hrane, odnosno iz logistike, ekonomike i okolišnog upravljanja sistemima  proizvodnje hrane.

 

Projekat se realizuje udruženim naporima nekoliko univerziteta iz zemalja sa područja Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo) i partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije (Grčka, Češka Republika, Rumunija).

 

Konzorcij - pratneri u projektu:

 

 

 

Objavljeno: 19.12.2019