JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA REPREZENTACIJE ZA POTREBE DEKANATA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA REPREZENTACIJE ZA POTREBE DEKANATA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA REPREZENTACIJE ZA POTREBE DEKANATA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU


PREUZMI


OBJAVLJENO: 17.02.2020. GODINE

Objavljeno: 17.02.2020