OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA (III SEMESTAR) ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA (III SEMESTAR) ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE


Obavještavaju se studenti III semestra Odsjeka prehrambene tehnologije da se u četvtak neće održati nastava iz modula „Obrada i prerada duhana“.  Termin nadoknade odredit će se u dogovoru sa studentima i predmetnim nastavnikom.Prof. dr Nermina Đulančić
Objavljeno: 23.10.2019