UPIS NA VIŠE GODINE ZA I CIKLUS STUDIJA (II, III GODINA) 2019/20 GODINA

UPIS NA VIŠE GODINE ZA I CIKLUS STUDIJA (II, III GODINA) 2019/20 GODINA


Za upis na više godine potrebno je sljedeće:


RAZDUŽITI SE U BIBLIOTECI.

PRIKUPITI SVE POTPISE PROFESORA U INDEKS I SVI POLOŽENI ISPITI MORAJU BITI  UPISANI U INDEKS! ZA SVAKI PREDMET UPISATI BROJ PREDAVANJA I VJEŽBI!


1. KUPITI UPISNI MATERIJAL (PRAVNI FAKULTET) DVA SEMESTRALNA LISTA I DVA ŠV.20 OBRASCA (ČITKO POPUNITI)


REDOVNI STUDENTI:

2. Svrha doznake : Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju I ciklus studija

Iznos: 100.00 KM

              Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

              Račun primaoca: 1411965320008475

              Vrsta prihoda: 722429

              Općina: 077

              Budžetska organizacija: 2104020

        Poziv na broj: 0000000001


3. REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI

     Iznos: 1200,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate I RATA:600,00 KM i uplaćuje se prilikom    upisa, a drugu ratu uplatiti najkasnije do 31.12.2019.godine)

             Svrha doznake: Školarina samofinansirajući studenti koji se prvi put upisuju I ciklus

             Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

             Račun primaoca: 1411965320008475

             Vrsta prihoda: 722429

             Općina: 077

             Budžetska organizacija: 2104020

             Poziv na broj: 0000000005


              VANREDNI STUDENTI

4. Iznos: 900,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate I rata iznosi 450,00 km i uplaćuje se prilikom upisa, a drugu ratu uplatiti najkasnije do 31.12.2019.godine)

Svrha doznake: Upisnina za vanredne studentei studenti koji prvi put upisuju I ciklus

              Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

              Račun primaoca: 1411965320008475

              Vrsta prihoda: 722429

              Općina: 077

             Budžetska organizacija: 2104020

             Poziv na broj: 0000000079
5. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (PPF)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO 

Račun primaoca: 1411965320008475 

Vrsta prihoda:722429

 Općina: 077 

Budžetska organizacija:2104020 

Poziv na broj: 0000000021 


6. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (REKTORAT)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO 

Račun primaoca:1411965320008475 

Vrsta prihoda:722429

 Općina: 077 

Budžetska organizacija: 2104001 

Poziv na broj: 0000000021


7. Svrha doznake: Korištenje biblioteke i informatičke opreme

Iznos: 30,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000020 

8. OSIGURANJE STUDENATA

UPLATITI 5 KM

ŽIRO RAČUN: 3389002205654395

SVRHA UPLATE: STUDENTSKO OSIGURANJE

PRIMALAC: SARAJEVO OSIGURANJE d.d.Djeca šehida i poginulih boraca, RVI,dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba

roditelja, oslobođena su uplate od 100 KM za upisninu (Zaključak Vlade kantona Sarajevo

broj : 02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostalo moraju platiti.Objavljeno: 16.09.2019