OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE

OBAVJEŠTENJE

 

TEST 1 IZ MODULA GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE BIĆE ODRŽAN 04. DECEMBRA 2017. GODINE SA POČETKOM U 10.15h.

 

 


KATEDRA ZA PEDOLOGIJU

Objavljeno: 20.01.2018