OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA II GODINE EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE , III GODINE BILJNE PROIZVODNJE SMJER RATARSTVO I POVRTLARSTVO I STUDENTE MASTER STUDIJA VOĆARSTVO

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA II GODINE EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE , III GODINE BILJNE PROIZVODNJE SMJER RATARSTVO I POVRTLARSTVO I STUDENTE MASTER STUDIJA VOĆARSTVO
U ČETVRTAK  29.11.2018. godine neće biti održane vježbe iz modula Osnovi voćarstva i vinogradarstva i predavanja iz modula Proizvodnja voćnog sadnog materijala .
Nadokanda će biti realizovana u toku semestra  u dogovoru sa studentima.
                                                                                                    
 

Prof.dr Fikreta Behmen

Objavljeno: 23.11.2018