OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
Ispit iz predmeta Eksperimentalna statistika održat će se 13.12.2018. godine u periodu od 10:00 do 14:00.
 
Mole se studenti koji žele da izađu na parcijalni  ispit da se do 29.11.2018.godine prijave gospodinu Senadu Ceriću.
 
Studenti će dobiti prazne papire na kojima će raditi ispit, kao i tablice raspodjela sa potrebnim formulama. Potrebno je da studenti imaju laptope sa instaliranim SPSS.
 
Dvije grupe će raditi ispit u terminu od 10:00 do 11:45, a dvije u terminu od 12:00 do 13:45. Raspored grupa bit će oglašen nakon 29.11.2018. godine.

 
 
Predmetni nastavnik
Prof. dr. Senada Kalabušić

Objavljeno: 23.11.2018