WEBINAR
Ishrana u zdravlju i bolesti (uključujući COVID-19 pandemiju)
Nutrition in health and disease (including COVID-19 pandemic)

WEBINAR
Ishrana u zdravlju i bolesti (uključujući COVID-19 pandemiju)
Nutrition in health and disease (including COVID-19 pandemic)


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu organizuje

Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo is organizing

 

WEBINAR

 

Ishrana u zdravlju i bolesti (uključujući COVID-19 pandemiju)

 

Nutrition in health and disease (including COVID-19 pandemic)

 

 

u okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’ – D4D, projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) i Vlade Švicarske uz implementing partnere UNDP BiH i IOM BiH.

 

PREDAVAČ: prof.dr. Jasminka Ilich, Florida State University   

 


Datum/ date

Vrijeme/ time

Naslov i sadržaj predavanja

Title and lecture plan

4/11/2020

 

18:00- 20:00

Šta je nutricionizam

·         Pravilna ishrana

·         Poremećaji u ishrani

·         Ishrana u doba COVID-19 pandemije       

 

What is nutrition

·         Healthy diet

·         Disordered eating

·         Nutritional issues in the COVID-19 era

11/11/2020

 

18:00- 20:00

Američke prehrambene preporuke

·         Nutritivni nedostaci i nutritivne bolesti

·         Nutritivni nedostaci kod gojaznosti

 

Dietary guidelines/recommendations in USA

·         Nutritional deficiencies

·         Malnutrition and obesity

 

16/11/2020

 

18:00- 20:00

Populacija treće životne dobi i ishrana

·         Hronična upala

·         Hronični stres

 

Aging population and nutrition

·         Low grade chronic inflammation

·         Chronic stress

 

18/11/2020

 

18:00- 20:00

Poremećaji u tjelesnoj masi (kosti, mišići, masno tkivo)

·         Osteoporoza

·         Sarkopenija

·         Gojaznost

·         Osteosarkopenijska gojaznost

 

Bone and body composition derangements

·         Osteoporosis

·         Sarcopenia

·         Obesity

·         Osteosarcopenic adiposity

 

23/11/2020

 

18:00- 20:00

Pisanje peer-review članaka za naučne časopise

·         Razvijanje projekata i pisanje uspješnih grantova

 

Writing peer-review papers for scientific journals

·         Developing projects and writing successful proposals

 

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU


Google Forms

Učešće u Webinaru: Ishrana u zdravlju i bolesti

 

 

 

BIOGRAFIJA

PROF.DR. JASMINKA ILICH

 

 

 

Prof. dr. Jasminka Ilich registrirana je dijetetičarka nutricionistica (RDN) i počasni član Američkog koledža za nutricionistiku (FACN). Članica je Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka. Prof. dr. Ilich doktorirala je iz medicinskih nauka na državnom Univerzitetu Ohio, Columbus Ohio (SAD) i Sveučilištu u Zagrebu (Hrvatska). Magistrirala je nutricionizam na Univerzitetu Utah (SAD) i diplomirala hemiju na Univerzitetu u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). Profesorica je na naučnoj oblasti nutricionizam i sarađuje sa Institutom za uspješnu dugovječnost (Institute for Successful Longevity) i Centrom za bolje zdravlje i život siromašne populacije (Center on Better Health and Life for Underserved Populations) na državnom Univerzitetu Florida (SAD). Istraživanja prof. dr. Ilich finansirano je iz saveznih i drugih vanrednih grantova, a usredotočeno je na nutricionističke intervencije koje uključuju modificiranje ponašanja i načina tjelesne aktivnosti za augmentaciju sastava kostiju i tijela. Objavila je preko 130 recenziranih naučnih radova, radova sa simpozija i poglavlja u knjigama te preko 200 sažetaka / zbornika radova. Profesorica Ilich primila je više nacionalnih i međunarodnih nagrada čime je prepoznata njena eminencija u nauci.

 

 


Objavljeno: 20.10.2020