U ORGANIZACIJI JAPANSKE AMBASADE U BOSNI I HERCEGOVINI I POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANO JE PREDAVANJE POD NASLOVOM "JAPANSKA PAMETNA POLJOPRIVREDA PREMA ODRŽIVOM DRUŠTVU".

U ORGANIZACIJI JAPANSKE AMBASADE U BOSNI I HERCEGOVINI I POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANO JE PREDAVANJE POD NASLOVOM "JAPANSKA PAMETNA POLJOPRIVREDA PREMA ODRŽIVOM DRUŠTVU".U organizaciji Japanske ambasade u Bosni i Hercegovini i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta univerziteta u Sarajevu 15 marta 2022. godine održano je predavanje pod naslovom "Japanska pametna poljoprivreda prema održivom društvu".

Predavanju profesora sa Istraživačkog fakulteta poljoprivrede Hokkaido Univerziteta u Japanu dr Noboru Noguchi-ja u sali „TICA“ na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu pratilo je oko 40, a u online formatu preko 150 učesnika iz cijele BiH i regiona.Predavanju su prisustvovali i predstavnici japanske ambasade na ćelu sa njegovom ekselencijom japanskim ambasadorom gospodinom Makoto Ito-m. Pored predstavnika Japanske ambasade ovaj događaj su svojim prisustvom uvećali i Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr Aleksandra Nikolić, Prorektor Univerziteta u Sarajevu za kvalitet prof. dr Dušanka Bošković i Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta prof. dr Muhamed Brka. Moderator događaja je bio doc. dr Sabrija Čadro.

Pored prenesenih znanja vezanih za mogućnosti primjene pametne poljoprivrede u Bosni i Hercegovini razgovaralo se i o stipendiranju master studija u Japanu za studente Univerziteta u Sarajevu.Svi prisutni su se složili da ovakvu saradnju u svim poljima poljoprivrede između ambasade Japana u BiH i poljoprivredno-prehrambenog fakulteta treba nastaviti i u budućnosti, te da je ovaj događaj prvi korak dugoročne saradnje.


Prezentaciju sa predavanja profesora Noguchi-ja:


PREUZMI PREZENTACIJUObjavljeno: 16.03.2022