POTPISAN UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA (PPF) UNIVERZITETA U SARAJEVU I CARITASA ŠVICARSKE U BOSNI I HERCEGOVINI (CACH)

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA (PPF) UNIVERZITETA U SARAJEVU I CARITASA ŠVICARSKE U BOSNI I HERCEGOVINI (CACH)

Jučer, 28. novembra 2019. godine, je potpisan ugovor o saradnji između Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (PPF) Univerziteta u Sarajevu i Caritasa Švicarske u Bosni i Hercegovini (CACH).

Ugovor su potpisali Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta prof. dr Muhamed Brka i Direktor Caritasa Švicarske u Bosni i Hercegovini Daniel Bronkal i CACH viši voditelj projekta za poljoprivredu Mersiha Felić.

Saradnja je vezana za projekte iz oblasti poljoprivrede, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Specifični ciljevi saradnje podrazumijevaju:

-       Podrška akademskom istraživanju studenata master i doktorskog studija

-       Omogućavanje obavljanja praktične nastave studentima Fakulteta

-       Povećanje interesa za poljoprivredu kao praktični i akademski predmet učenicima osnovnih i srednjih škola

-       Osiguravanje saradnje u istraživanjima koja su u interesu CACH-a i PPF-a

-       Osiguravanje sredstva za postavljanje 4 plastenika veličine 50 – 100 m2, gdje će svi plastenici imati osnovni paket opreme, a na 2 će biti postavljeno i geotermalno grijanje.

-       Istraživanja vezana za agronomske, agrotehničke i agroekonomske implikacije uz ranu ili kasnu sadnju i berbu voća ili povrća u plastenicima sa grijanom geotermalnom energijom i pod različitim klimatskim uvjetima u BiH. 

 

Objavljeno: 29.11.2019