RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM

OBAVJEŠTENJE

 
Geneza zemljišta i ekosistem
(Biljna proizvodnja)

 
Termini ispita
 
09. januar u 08.00h - II semestralni test
 
16. januar u 08.00h - kolokvij

                                                       
Predmetni nastavnik:
Prof. dr Hamid ČustovićObjavljeno: 28.12.2018