PRIJAVA KANDIDATA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2022/23 GODINU (DRUGI UPISNI ROK)

PRIJAVA KANDIDATA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2022/23 GODINU (DRUGI UPISNI ROK)


Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i stručnog studija provodit će se isključivo u online režimu putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) u drugom prijavnom roku od 29. 08. do 16. 09. 2022. godine.


SLOBODNA MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU

ODSJEK

RS

RSS

VS

SD

UKUPNO

BILJNA PROIZVODNJA/RATARSTVO I POVRTLARSTVO

18

2

2

1

23

BILJNA PROIZVODNJA/VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

16

2

2

1

21

ZOOTEHNIKA

19

2

2

2

25

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

13

2

1

2

18

PT//NUTRICIONIZAM

0

20

0

3

23

PT/PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

17

5

2

4

28

UKUPNO

83

33

9

13

138


Konkurs i dodatne informacije mogu se naći na linkuObjavljeno: 25.08.2022