O B A V J E Š T E N J E

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E N J E

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE
Mr. Tarik Dizdarević, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:
«TEHNOLOŠKA SVOJSTVA BAKTERIJA MLIJEČNE KISELINE IZOLOVANIH IZ TRADICIONALNOG LIVANJSKOG SIRA» dana 04. 03. 2019. godine sa početkom u 11 sati  na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8. Pristup odbrani je slobodan.
 
 
Disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.
 

Objavljeno: 31.01.2019