OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA (STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE)- IZBORNI PREDMET PČELARSTVO

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA (STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE)- IZBORNI PREDMET PČELARSTVO
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I CIKLUSA STUDIJA(STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE), KOJI SU ODABRALI IZBORNI PREDMET PČELARSTVO, DA ĆE SE NASTAVA ODRŽATI SUTRA  8.03.2019. GODINE SA POČETKOM U  8:00 SATI U PRAKTIKUMU 1.

 
Katedra za Biohemiju

Objavljeno: 07.03.2019