SVEČANA PROMOCIJA I PODJELA DIPLOMA 2021.GODINE

SVEČANA PROMOCIJA I PODJELA DIPLOMA 2021.GODINE


Svečana podjela dipoloma studentima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održat će se u utorak, 21.12.2021.godine u amfiteatru A2 Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta sa početkom u 10 sati.  Na ovogodišnjoj promociji će biti promovisani studenti koji su okončali svoj studij u periodu od prethodne promocije do 25.10.2021. godine. Raspored podjele diploma kao i spisak diplomanata i magistranata nalazi se u prilogu ovog obavještenja.

Prilikom dolaska na Fakultet molimo sve studente da se pridržavaju propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

 

Sarajevo, 07.12.2021.

                                                                                 D E K A N A T
RASPORED  PODJELE DIPLOMA

 

Prva grupa

10:00 – 10:45 – Studenti koji su završili prvi ciklus studija od rednog boja 1 do 40.

Pauza  15 minuta za dezinfekciju prostorije

Druga grupa

11:00– 11:45 -  studenti koji su završili prvi ciklus studija od rednog broja 41 do 81.

Pauza  15 minuta za dezinfekciju prostorije

Treća grupa

12:00 – 12:45 - studenti koji su završili drugi ciklus studija od rednog broja 1 do 40.

Pauza 15 minuta.

Četrvta grupa

13:00-13:30- studenti koji su završili drugi ciklus studija od rednog broja 41 do 77. Predbolonjski studenti (inžinjeri i magistri).

 

PRILOG


1. SPISAK STUDENATA KOJI SU ZAVRŠILI PRVI CIKLUS STUDIJA

2. SPISAK STUDENATA KOJI SU ZAVRŠILI DRUGI CIKLUS STUDIJA

3. SPISAK ZA PROMOCIJU (DIPLOMIRANI INŽINJERI POLJOPRIVREDE) - PREDBOLONJSKI SISTEM

4. SPISAK ZA PROMOCIJU (MAGISTRI POLJOPRIVREDNIH NAUKA) - PREDBOLONJSKI SISTEM


Objavljeno: 07.12.2021