REVIDIRANA KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (I UPISNI ROK)

REVIDIRANA KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (I UPISNI ROK)


U prilogu ovog obavještenja se nalaze Revidirane rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2020/2021. godine.


REDOVNI STUDIJ

REVIDIRANA KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI (prvi upisni rok)

PREUZMI


VANREDNI STUDIJ

REVIDIRANA KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI (prvi upisni rok)

PREUZMI


IZVJEŠTAJ KOMISIJE

REVIDIRANA KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI (prvi upisni rok)

PREUZMI


Objavljeno: 27.07.2020