TERMINI POLAGANJA ISPITA (Opća fitopatologija (dodiplomski), Zaštita biljaka (dio fitopatologije), Opća fitopatologija (master 3+2), Opća fitofarmacija (master 3+2), Metode eksperimentalnog rada u fitomedicini

TERMINI POLAGANJA ISPITA (Opća fitopatologija (dodiplomski), Zaštita biljaka (dio fitopatologije), Opća fitopatologija (master 3+2), Opća fitofarmacija (master 3+2), Metode eksperimentalnog rada u fitomedicini


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Univerziteta u Sarajevu

 

Institut za zaštitu zdravlja bilja i prehrambenih proizvoda


 


TERMINI POLAGANJA ISPITA


 


Opća fitopatologija (dodiplomski):      06.09.2019. god. u 10:00


                                                             09.09.2019. god. u 10:00


                                                             12.09.2019. god. u 10:00


 


Zaštita biljaka (dio fitopatologije)       06.09.2019. god. u 10:00


                                                             09.09.2019. god. u 10:00


                                                             12.09.2019. god. u 10:00


 


Opća fitopatologija (master 3+2):       06.09.2019. god. u 10:00


                                                             09.09.2019. god. u 10:00


                                                             12.09.2019. god. u 10:00


 


Opća fitofarmacija (master 3+2):        06.09.2019. god. u 10:00


                                                             09.09.2019. god. u 10:00


                                                             12.09.2019. god. u 10:00


 


Metode eksperimentalnog rada u fitomedicini             


                                                            06.09.2019. god. u 10:00


                                                             09.09.2019. god. u 10:00


                                                             12.09.2019. god. u 10:00


                                                           


 

Prof. dr. Osman Mujezinović


Objavljeno: 27.08.2019