OBAVJEŠTENJE O ODRŽANOM TRENINGU ZA EDUKATORE (PREDAVAČE) U OBLASTI AGROTURIZMA

OBAVJEŠTENJE O ODRŽANOM TRENINGU ZA EDUKATORE (PREDAVAČE) U OBLASTI AGROTURIZMA

U okviru ERASMUS-LANDS projekta, 19.12 i 20.12.2019. godine u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održan je trening za edukatore iz oblasti agroturizma. Treningu su prisustvovali budući izvođači/predavači (nastavno osoblje) kreiranih kurseva sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu i uposlenici regionalne razvojne agencije SERDA. Ovim je ispunjen jedan od zadataka projekta koji je podrazumijevao proširivanje broja trenera u oblasti agroturizma (radni paket 3). Ranijim aktivnostima i edukacijama kroz projekt je formirana osnovna baza trenera (prošli obuku treninga za trenere) koji su imali zadatak prenijeti stečene vještine i znanja o neformalnom obrazovanju odraslih i kreiranju obuka.

 

Edukacija se sastojala od četiri modula:

 

1.      Ciklus obuke

2.      Metodika obuka i trenerske vještine

3.      Javni nastup i povratne informacije

4.      Prezentacija obuka/kurseva Objavljeno: 25.12.2019