Training and Capacity Building Workshop on Nanobiotechnology for Enlargement and Integrations Countries.

Training and Capacity Building Workshop on Nanobiotechnology for Enlargement and Integrations Countries.

Prof. dr. Enisa Omanović-Mikličanin, prodekanesa za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad, je učestvovala na radionici koju je organizovao istraživački centar (Joint Research Center-JRC) Evropske Komisije u Ispri, Italija, za eksperte iz oblasti nanotehnologije iz zemalja koje nisu članice Evropske Unije u periodu od 25.11.2019 do 29.11.2019.

Naziv radionice je bio: Training and Capacity Building Workshop on Nanobiotechnology for Enlargement and Integrations Countries. Profesorica Omanović-Mikličanin je bila jedini učesnik iz Bosne I Hercegovine. Učesnici radionice su bili u prilici upoznati se sa najsavremenijim metodama za sintezu I karakterizaciju nanočestica kao I in vitro metodama koje se koriste za razumijevanje interakcija bioloških sistema I nanomaterijala.

Radionica je bila I odlična prilika za upoznavanje I razgovor o budućim projektima. Također, osoblje JRCa je upoznalno učesnike radionice sa najnovijim istraživanjima I zakonima u oblasti nanotehnologije.

Objavljeno: 05.12.2019