IN MEMORIAM - PROF. DR. MIRSAD KURTOVIĆ

IN MEMORIAM - PROF. DR. MIRSAD KURTOVIĆ


Preminuo dugogodišnji profesor i nekadašnji dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Prof. dr. MIRSAD KURTOVIĆProf. dr. Mirsad Kurtović rođen je u Sarajevu, 22.07.1962. Studirao je i 1986. diplomirao na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, smijer Voćarstvo i vinogradarstvo. Magistrirao je na Univerzitetu u Sarajevu 1991.

Doktorirao je 1998. na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu s disertacijom „Oprašivanje značajnih kultivara jabuke u uslovima jugoistočne Hercegovine i centralne Bosne“. Preminuo je u Sarajevu 06. juna 2021. godine.

Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu biran je 1988. za asistenta, 1998. za docenta, 2002. za vanrednog i 2009. za redovnog profesora. Tokom svog rada obnašao je funkciju prodekana od 1998 do 2006. godine, dok je funkciju dekana Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta obnašao u dva navrata od 2006 do 2014 godine

Naučni doprinos profesora Kurtovića, mjeri se kroz veliki broj doktoranata i magistranata kojima je profesor Kurtović bio mentor. Osim toga profesor Kurtović će ostati upamćen i po zavidnom istraživačkom opusu i napisanim knjigama koje će sa sigurnosti i dalje biti vrijedan pratilac sadašnjih ali i budućih studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.

Prof. dr. Mirsad Kurtović je bio aktivno prisutan u javnom životu Sarajeva i BiH, regiona, ne samo kao ugledni univerzitetski nastavnik i istaknuti naučni radnik, nego i kao pošten i vrijedan intelektualac.

Prerani odlazak profesora Kurtovića će na poljoprivredno-prehrambenom fakultetu ali i na Univerzitetu u Sarajevu sigurno ostaviti veliku prazninu, sa nadom da će generacije njegovih nekadašnjih studenata, danas uvaženih kolegica i kolega, nastaviti putem kojim je kročio i profesor Kurtović, putem voćarstva i oplemenjivanja biljaka.

Ostaju nam uspomene i lijepa sjećanja na druženja, diskusije i savjete profesora Kurtovića. Bila je čast imati ovakvog kolegu.Objavljeno: 07.06.2021