• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences

II UPISNI ROK

II UPISNI ROK
Obavještavaju se kandidati zainteresovani za upis na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet da će drugi upisni rok biti objavljen na web stranici fakulteta nakon okončanja upisa kandidata primljenih u prvom upisnom terminu