• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA