"SOFT-SKILLS VJEŽBA: INTERVJU ZA POSAO PRIPRAVNIKA, EMIN EFENDIRA, MEGA-TRANS D.O.O., VISOKO"

"SOFT-SKILLS VJEŽBA: INTERVJU ZA POSAO PRIPRAVNIKA, EMIN EFENDIRA, MEGA-TRANS D.O.O., VISOKO"


U sklopu trosatnog druženja, organizovanog kao vježba na predmetu „Upravljanje u prehrambenoj industriji“, ugostili smo Emina Efendiru iz kompanije Mega-trans d.o.o, Visoko. Studenti su imali priliku proći kroz „real-life“ scenario intervjua za posao, sa koracima aplikacije (pisanja pisma motiva i slanja CV-a) te samog razgovora za posao, koji je sa četvero studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, obavio gospodin Efendira. Tokom razgovora, studenti su mogli steći utisak o tome šta poslodavci očekuju od budućih uposlenika, kakva pitanja mogu očekivati tokom razgovora za posao, drugim riječima, studentima je kroz ovu vježbu, omogućeno iskustvo intervjua za posao. Nakon intervjua, gospodin Efendira je upotpunio iskustvo intervjua za posao osvrtom na vlastiti poslovni put, odnosno nastanak, razvoj i životne cikluse kompanije Mega-trans d.o.o.. Kroz ovu prezentaciju, studenti su imali priliku čuti iskustva gospodina Efendire koja se odnose na pisanje CV-ija, isticanje CV-ija u velikom broju prijava, o najčešćim greškama koje se prave prilikom pisanja CV-ija. Predavanje je uključilo i puno važniji aspekt, iskustva godpodina Efendire sa načinima isticanja bitnih sposobnosti u CV-iju, odnosno kako napraviti CV za specifični oglas za posao. U tom dijelu predavanja, gospodin Efendira istaknuo je važnost koncepta volontiranja i koncepta cjeloživotne edukacije, kao privatnih životnih filozofija koje poslovne poduhvate, čak i lične poduhvate, čine uspješnim i održivim.Na kraju druženja – student koji je ostavio najbolji utisak tokom razgovora za posao, dobio je ponudu da odradi jednomjesečni pripravnički staž u kompaniji Mega-trans d.o.o.

Gospodin Efendira i nastavnički tim predmeta „Upravljanje u prehrambenoj industriji“, na kraju druženja dogovorili su nastaviti ovu praksu, odnosno ovaj vid saradnje Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i kompanije Mega-trans d.o.o, Visoko."
Objavljeno: 30.04.2021