DRUGI PRIJAVNI ROK – POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

DRUGI PRIJAVNI ROK – POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET


Prijavni rok za upis brucoša traje od 30. 08. do 17. 09. 2021. godine za kandidate koji se upisuju na

I i II ciklus.

Preliminarna rang lista kandidata sa drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis

na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 20. 09. 2021.

godine.

 

Na web stranicama Univerziteta i informacionog sistema eUNSA nalazit će se sve informacije i detaljna

uputstva o postupku registracije na Informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload

dokumenata za online prijavu na Konkurs.

 

Prijave na Konkurs za upis u prvu godinu vrše se isključivo online, putem informacionog sistema.


Prodekan za nastavu:

Prof.dr Lutvija Karić

Objavljeno: 31.08.2021