OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGE/TREĆE GODINE I CIKLUSA USMJERENJA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGE/TREĆE GODINE I CIKLUSA USMJERENJA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGE/TREĆE GODINE I CIKLUSA USMJERENJA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO, KAO I STUDENTI  PRVE GODINE MASTER STUDIJA VOĆARSTVO/FLORISTIKA I PEJZAŽNO OBLIKOVANJE DA ĆE SE DANA 24.04.2019. REALIZOVATI TEERENSKA NASTAVA. U OKVIRU TERENSKE NASTAVE PLANIRANE SU POSJETE PROIZVODNIM VOĆNJACIMA I VINOGRADIMA NA PODRUČJU DISTRIKTA BRČKO, KAO I POSJETA PRUNUS RASADNIKU U KAKNJU. POLAZAK JE U 7,00 ISPRED ZGRADE FAKULTETA.
Objavljeno: 23.04.2019