U BEOGRADU JE 28.10.2019. GODINE ODRŽAN I TREĆI PO REDU SKUP HARISA (THE ERASMUS+ CBHE PROJECT HARMONIZATION AND INNOVATION IN PHD STUDY PROGRAMS FOR PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE AGRICULTURE)

U BEOGRADU JE 28.10.2019. GODINE ODRŽAN I TREĆI PO REDU SKUP HARISA (THE ERASMUS+ CBHE PROJECT HARMONIZATION AND INNOVATION IN PHD STUDY PROGRAMS FOR PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE AGRICULTURE)

U Beogradu je 28.10.2019. godine održan i treći po redu skup HarISA (the ERASMUS+ CBHE project Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture) projektnog tima.

HarISA projekt ima za cilj pružiti podršku modernizaciji i internacionalizaciji visokog obrazovanja u oblasti zaštite bilja i doprinijeti saradnji između Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana u provođenju EU politika kad je u pitanju zaštita bilja.Također, projektom se želi osigurati prijenos znanja, vještina i kompetencija sa svrhom postizanja održive uporabe pesticida i primjene glavnih načela integrirane zaštite bilja u poljoprivrednoj proizvodnji.

Univerzitet u Sarajevu, odnosno Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u realizaciji ovog projekta učestvuje kao jedan od 11 partnera iz 8 zemalja svijeta (Hrvatska, Italija, Bugarska, Grčka, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora).


https://www.facebook.com/harisa.project/

https://harisa.site123.me/
Objavljeno: 06.11.2019