FEDERALNA MINISTRICA OBRAZOVANJA I NAUKE U POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU

FEDERALNA MINISTRICA OBRAZOVANJA I NAUKE U POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU
Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović je posjetila Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u četvrtak  6.9.2018.
Rukovodstvo fakulteta je ministricu upoznalo sa radom fakulteta. 
Objavljeno: 11.09.2018