OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I I II CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I I II CIKLUSA STUDIJA


Iduće sedmice ( 28.10.-02.11.2019.) neće biti nastave na predmetima na kojima je nosilac Doc. dr Mirza Uzunović.

Termin nadoknade odredit će se u dogovoru sa studentima i predmetnim nastavnikom.

 

Predmetni nastavnik
Objavljeno: 23.10.2019