OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE UPISANE PO STUDIJSKOM PROGRAMU B2 (BOLONJA II)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE UPISANE PO STUDIJSKOM PROGRAMU B2 (BOLONJA II)


Kolokvij iz predmeta ''Mikrobiologija u poljoprivredi'' i ''Mikrobiologija u zootehnici'' održat će se u srijedu 10.07. u laboratoriji za mikrobiologiju u 10:00 sati.


 


Prof.dr.Saud Hamidović


Objavljeno: 09.07.2019