ČESTITKA POVODOM DANA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOG FAKULTETA

ČESTITKA POVODOM DANA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOG FAKULTETA


Poštovane kolegice, kolege, studenti i prijatelji,


Možda je prvi dan proljeća najljepši dan u godini, ali je svakako najljepši dan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta. Povodom Dana Fakulteta s ponosom Vam želim čestitati 82. godinu uspješnog postojanja i rada. 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu ponosno nosi status najstarije svjetovne visokoškolske ustanove u BiH. Ono što je u osnivanju bila potreba, ideja i vizija, danas je to realnost što sa ponosom izražavamo. Nastavljamo održavati i  izgrađivati identitet prepoznatljiv u BiH, ali i šire u regionu. Svaka nova generacija, naši uposlenici, bivši i sadašnji studenti zajedno sa osnivačem, ugradili su i dalje nastavljaju da ugrađuju najbolji dio sebe u ovu instituciju. 


U proteklih 80 godina kontinuiranog rada Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu obrazovao je i odgojio generacije diplomiranih inženjera, magistara i doktora nauka u oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije koji su danas uvaženi profesori, vodeći istraživači i cijenjeni menadžeri nekih od najpoznatijih svjetskih fakulteta, instituta i kompanija. 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet će svakako u svom daljem radu sve snage usmjeriti prema novim istraživanjima, novim poljima interesovanja, pritom ne gubeći iz vida svoju istoriju, na koju smo veoma ponosni.

Našim studentima i dalje  ćemo prenositi znanje i uključivati ih u sve svjetske trendove u oblasti proizvodnje i prerade hrane, kao strateškom cilju svake civilizacije i države. Zajednički cilj kroz obrazovanje uz spoj mladosti i iskustva kroz teoriju i praksu, inovativno a ipak tradicionalno utemeljio je identitet naše institucije i naših studenata koji poletno, radno i izazovno uz podršku svih nas daju sve od sebe na putu uspjeha. 

Obzirom da su obradive površine u stalnom trendu smanjenja a da se do 2050. godine predviđa dalje smanjenje od 17%, proizvodnja hrane morat će se povećati za 60% ako želimo  prehraniti stanovništvo naše planete. Naša uloga u budućnosti će dobiti na još većoj važnosti da bi izveli kadrove koji će ponijeti taj ogromni teret. 

Prije dvije godine pandemija COVID 19 nas je spriječila da svečano proslavimo 80. godišnjicu našeg fakulteta. Nažalost i ove godine, na 82. rođendan, neće biti moguće organizovati veliku proslavu, stoga na ovaj način čestitamo svim našim uploslenicima, sadašnjim i bivšim studenticama i studentima te prijatelje ovog fakulteta želimo čestitati dan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta. 

Uz iskrene čestitke, srdačno Vas pozdravljamo.

Rukovodstvo Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu
Objavljeno: 25.03.2022