10. KONFERENCIJA NAUČNIH RADOVA STUDENATA AGRONOMIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

10. KONFERENCIJA NAUČNIH RADOVA STUDENATA AGRONOMIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM


U organizaciji Univerziteta Kragujevac - Agronomskog fakulteta u Čačku je, u period 23.-25.08.2017. godine, održana 10. Konferencija naučnih radova studenata agronomije sa međunarodnim učešćem. Na Konferenciji je sa Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu svoj završni rad prvog ciklusa studija predstavila studentica  Arnela Skršo, studentica studijskog programa Ekonomika agroindustrije. Prezentovani rad kolegica Arnela Skršo, a koji je urađen pod mentorstvom Prof. dr Sabahudina Bajramovića, je u kategoriji radova I ciklusa studija osvojio drugo mjesto.


Nagrađenoj studentici Arneli Skršo i njenom mentoru, prof. dr Sabahudinu Bajramoviću, upućujemo čestitke  na postignutom uspjehu.


Dekanat

Objavljeno: 20.01.2018