PREHRAMBENE NAVIKE U BOSNI I HERCEGOVINI TOKOM COVID-19 EPIDEMIJE

PREHRAMBENE NAVIKE U BOSNI I HERCEGOVINI TOKOM COVID-19 EPIDEMIJE


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je partner projekta sa oficijelnim nazivom: Impact of the COVID-19 lockdown on eating habits in the European population.

Projekat je pokrenula grupa istraživača AGR-141 (Odsjek za hranu i ishranu) sa Univerziteta u Granadi, Španija (https://www.ugr.es/~nutricion/inv_agr141.php), u saradnji s evropskim partnerima: Italija, Grčka, Velika Britanija, Irska, Francuska, Portugal, Njemačka, Rumunija, Hrvatska, Srbija, Litva i Bosna i Hercegovina.

Cilj projekta je ispitivanje uticaja COVID-19 restrikcija na prehrambene navike evropskih populacija, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Upitnik se nalazi na linku: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEOPlnkimFcI2RbFGFPjOBVJjAHGErxMQOg3QvQVtAtECrAg/viewform

Ispunjavanje je anonimno i ispunjeni su regulatorni zahtjevi s obzirom na povjerljivost i zaštitu podataka (Ley de Protección de Datos Ley Orgánica 15/1999). Ova je verzija upitnika namijenjena odraslim osobama u Bosni i Hercegovini koji dobrovoljno žele popuniti upitnik.

Za bilo kakva pitanja o projektu, možete kontaktirati glavne istraživače: Celia Rodríguez Pérez (
celiarp@ugr.es) i María Dolores Ruiz López (mdruiz@ugr.es), odnosno vezano za provođenje studije u Bosni i Hercegovini kontakt je: Irzada Taljić (i.taljic@ppf.unsa.ba).

Poveznica na Researchgate: https://www.researchgate.net/project/Impact-of-the-COVID-19-lockdown-on-eating-habits-in-the-European-populationObjavljeno: 14.04.2020