TERENSKA NASTAVA-PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

TERENSKA NASTAVA-PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

TERENSKA NASTAVA-PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

 

Dana 15.05.2019. godine studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Odsjeka Prehrambene tehnologije posjetili su mesne industrije „SEMKO“ i „Brovis“, firmu „FAH-kožar“ i farmu pilića “Dokso”, u pratnji predmetnog nastavnika Prof. dr Amira Ganića i asistenta Munevere Begić, MA. Svrha posjete pomenutim firmama bila je terenska nastava u okviru plana i programa predmeta „Tehnologija mesa, ribe i jaja“ i Tehnologija uzgrednih proizvoda u mesnoj industriji“. Studenti su za vrijeme posjete firmi „SEMKO“ imali priliku neposredno upoznati tehnološki proces prerade mesa, proizvodnju pojedinih mesnih proizvoda, proizvodnim programom, te im je prezentiran sistem kontrole kvalitete s posebnim osvrtom na kritične tačke prerade mesa. Tokom posjete kafilerije firme „Brovis“ studenti su upoznati s načinom zbrinjavanja klaoničkog otpada i načinom njegove dalje prerade. U firmi „FAH-kožar“ studentima je prezentiran način primarne obrade kože, prerada kože i proizvodni program. Nastavno osoblje i studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu upućuju zahvalnost uposlenicima firmi „SEMKO“, „Brovis“, „FAH-kožar“ i farme „Dokso“ na gostoprimstvu.

 
Prof. dr. Amir Ganić

Munevera Begić, MAObjavljeno: 21.05.2019