OBAVJEŠTENJE POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEŠTENJE POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 108. Statuta Univerziteta, u skladu sa Zaključkom Kolegija od 22.11.2021. godine, dekan Fakulteta je donio slijedeću


ODLUKUI

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, četvrtak 25.11.2021. i petak 26.11.2021. godine je neradni dan, uz obavezu nadoknade petka 26.11.201. godine u punom fondu sati.


II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja


DEKAN

Prof. dr. Muhamed Brka


PRILOG:

ODLUKA

Objavljeno: 22.11.2021