2. KOLOKVIJ IZ PREDMETA STATISTIKA

2. KOLOKVIJ IZ PREDMETA STATISTIKA

2. kolokvij iz predmeta Statistika će se održati u subotu 10.06.2017.godine prema sljedećem rasporedu:

 Od 10 do 12 sati AE i PT

 Od 12 do 14 sati BP i Zoo.

Objavljeno: 20.01.2018