UČENICI SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE IZ SARAJEVA U POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU

UČENICI SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE IZ SARAJEVA U POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU

Dana 26. 04. 2023. godine, učenici JU Srednja medicinska škola iz Sarajeva, u pratnji profesorica Ilvane Zukanović i Aline Muratović-Tasovac, posjetili su Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.Rad Fakulteta i Asocijacije studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta su predstavili doc. dr Munevera Begić i Ajdin Avdović. Nakon održane prezentacije, učenici su obišli laboratorije Fakulteta (Tehnološka laboratorija, Laboratorija za analizu prehrambenih proizvoda biljnog porijekla, Laboratoriju za mljekarstvo i sirarstvo, Laboratoriju za mikrobiologiju, Hemijski laboratorij, Laboratoriju za analizu zemljišta i Laboratoriju za kontrolu kvaliteta meda i pčelinjih proizvoda), pri čemu su upoznati sa načinom rada i realizacijom praktične nastave u istim. Učenicima su predstavljena i određena inovativna rješenja u polju prehrambene industrije.
Objavljeno: 27.04.2023