STUDENTICE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA OSVOJILE PRVO MJESTO ZA NAJBOLJU OKOLIŠNU IDEJU NA INTERNACIONALNOJ KONFERENCIJI

STUDENTICE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA OSVOJILE PRVO MJESTO ZA NAJBOLJU OKOLIŠNU IDEJU NA INTERNACIONALNOJ KONFERENCIJI


Studentice treće godine Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Adna Ibrahimović i Amina Jusupović su osvojile prvo mjesto sa najboljom okolišnom idejom na internacionalnoj konferenciji pod nazivom “1st scientific conference for CRITICAL ENVIRONMENTAL ISSUES of the Western Balkan countries” održanoj na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Goce Delčev, Štip, Sjeverna Makedonija u periodu od 28.10. do 30.10.2019. godine. Projekat “Plastic fantastic” na kojem rade članovi Asocijacije studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta je jednoglasno proglašen najboljim. Dugotrajni aplauz koji je vladao konferencijskom salom je pokazao koliko je ideja inovativna, drugačija, te koliko je prezentacija isporučena od strane Adne i Amine imala pozitivan efekat na učesnike konferencije. Projektom studenti žele doprinijeti povećanju svijesti kod bh. stanovništva o zaštiti okoliša te postojeći otpad, plastiku, iskoristiti za nešto što je svrsishodno i unikatno. U prilogu možete vidjeti slike neke od ideja na kojima studenti rade.

Objavljeno: 05.11.2019