OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

UPUTSTVO ZA UPLATU ŠKOLARINE

Uplate se vrše na sljedeći način:


Svrha doznake: Školarina za treći ciklus studija  

Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo

Račun primaoca: 1411965320008475  

Broj poreznog obveznika: JMBG uplatioca  

Vrsta prihoda: 722656  

općina: 077

Budžetska organizacija: 3502020

Poziv na broj: 0000000030

Iznos: 6000 KM (jedna godina košta 6000 KM)


Svrha doznake

Školarina III ciklus – doktorski studij

Poziv na broj

0000000030


Svrha doznake

Uplate kandidata za sticanje naučnog zvanja doktor nauka

Poziv na broj

0000000031


Svrha doznake

Uplate studenata za elektronsku biblioteku

Poziv na broj

0000000060Objavljeno: 03.01.2024