NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANA RADIONICA POD NASLOVOM „GREEN CLIMATE FUND – READINESS AND PREPARATORY SUPPORT PROGRAMME (RPSP)“

NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANA RADIONICA POD NASLOVOM „GREEN CLIMATE FUND – READINESS AND PREPARATORY SUPPORT PROGRAMME (RPSP)“


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevo bio je domaćin radionice koju je organizovao CIHEAM Bari uz tehničku i konsultantsku podršku savjetodavne grupe „The AdWisers“.

Radionica je održana 27. oktobra, a cilj je bio upoznavanje i diskusija o mogućim aktivnostima koje se mogu realizirati kroz Zeleni klimatski fond (GCF). Osim organizatora na radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog zavoda za agropedologiju, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Federalnog agro-mediteranskog zavoda Mostar te Univerziteta u Sarajevu.

Svrha radionice je povezati i omogućiti diskusiju među institucionalnim akterima i predstavnicima akademske zajednice kako bi se identificirala područja od zajedničkog interesa i nacionalni prioriteti u vezi sa adaptacijom na klimatske promjene te utvrdila kompatibilnost sa GCF-om te pripremom programa za podršku (RPSP). Glavnji cilj je formulisati zajednički prijedlog projekta za podnošenje GCF-u u okviru RPSP-a. Objavljeno: 28.10.2022