JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. OSMAN MUSIĆ

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. OSMAN MUSIĆ

UNIVERZITET U  SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

DOKTORSKI STUDIJ- TREĆI CIKLUS  STUDIJA

 

 

                                                       O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidata MA.  Osman Musić, pod naslovom: „PRIMJENA BIOREGULATORA U FUNKCIJI REGULISANJA PARAMETARA KVALITETA I SKLADIŠTENJA PLODOVA JABUKE (Malus domestica Borkh.)“ održat će se u ponedjeljak, 29.08.2022.godine u 11:30  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 22.08.2022.
Objavljeno: 22.08.2022