JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. MERIME MAKAŠ

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. MERIME MAKAŠ


UNIVERZITET U  SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

DOKTORSKI STUDIJ- TREĆI CIKLUS  STUDIJA

 


O B A V J E Š T E NJ E

 

Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidata  Mr. MERIME MAKAŠ, pod naslovom: „ POLJOPRIVREDNA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKI INTEGRACIONI PROCESI“ održat će se u četvrtak, 02.07.2020. godine u  11 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 26.06.2020.

Objavljeno: 26.06.2020