OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA - KOLOKVIJ IZ PREDMETA HEMIJA I

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA - KOLOKVIJ IZ PREDMETA HEMIJA I
OBAVJEŠTENJE

Kolokvij iz predmeta Hemija I za studente odsjeka PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE održat će se 11.1.2019. godine u amfiteatru A1 u 11:00 h.

Objavljeno: 10.01.2019