OBAVJEŠTENJE - KOLOKVIJ IZ PREDMETA MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI I MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI

OBAVJEŠTENJE - KOLOKVIJ IZ PREDMETA MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI I MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI

Kolokvij iz predmeta Mikrobiologija u biljnoj proizvodnji (BOLONJA II) održati će se u petak 07.06. 2019. u amfiteatru A1 u 10:00 h.  

 

Kolokvij iz predmeta Mikrobiologija u animalnoj proizvodnji (BOLONJA II) održati će se u petak 07.06. 2019. u amfiteatru A1 u 10:00 h. 

 

Kolokvij za Mikro i molekularnu biologiju održati će se u petak 07.06. 2019. u amfiteatru A1 u 10:00 h. 

 

 

Predmetni profesor:

Prof.dr Saud Hamidović

 

Predmetna asistentica :

Mr Berina BorovacObjavljeno: 01.06.2019