U SKLOPU ERASMUS+ PROJEKTA HARISA (HARMONIZATION AND INNOVATION IN PHD STUDY PROGRAMS FOR PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE AGRICULTURE) KAO GOST PREDAVAČ NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU BORAVI PROF. DR ALEKSANDRA KONJEVIĆ

U SKLOPU ERASMUS+ PROJEKTA HARISA (HARMONIZATION AND INNOVATION IN PHD STUDY PROGRAMS FOR PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE AGRICULTURE) KAO GOST PREDAVAČ NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU BORAVI PROF. DR ALEKSANDRA KONJEVIĆ

U periodu od 18.04. do 20.04. 2022. godine u sklopu Erasmus+ projekta HarISA (Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture) kao gost predavač na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu boravi prof. dr Aleksandra Konjević.

Profesorica Konjević je vanredni profesor u oblasti primenjene entomologije na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Srbija. Na našem fakultetu održala je dva interesantna predavanja koja su privukla veliki broj studenata. 

Ova aktivnost je dio programa razmjene nastavnog osoblja u sklopu HarISA projekta.

 

https://harisa.site123.me/

https://www.facebook.com/harisa.project/

Objavljeno: 20.04.2022