UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 93 DOKTORA NAUKA

UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 93 DOKTORA NAUKA

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u srijedu 20. decembra 2017. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo. Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ i akademije promovirali su 93 kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka. 


Stremeći ka društvu znanja Univerzitet u Sarajevu je promovirao: po 9 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, doktora zdravstvenih nauka i doktora bioloških nauka, 8 kandidata na čast doktora ekonomskih nauka, 6 kandidata na čast doktora islamskih nauka, po 5 kandidata na čast doktora socioloških nauka, doktora političkih nauka i doktora ekoloških nauka, po 4 kandidata na čast doktora medicinskih nauka, doktora pravnih nauka i doktora hemijskih nauka, po 3 kandidata na čast doktora pedagoških nauka i doktora matematičkih nauka, po 2 kandidata na čast doktora farmaceutskih nauka, doktora lingvističkih nauka, doktora psiholoških nauka, doktora historijskih nauka, doktora odgojnih nauka i doktora poljoprivrednih nauka, po 1 kandidata na čast doktora nauka odbrane i sigurnosti, doktora komunikoloških nauka, doktora filozofskih nauka, doktora književnohistorijskih nauka, doktora muzičkih nauka, doktora geografskih nauka i doktora upravnih nauka.
Na čast doktora poljoprivrednih nauka (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet) promovirani su:


1. Jasmin Grahić


2. Kenan Kanlić

Objavljeno: 20.01.2018