POSJETA DELEGACIJE FAKULTETA AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, UNIVERZITET JOSIP JURAJ ŠTROSMAJER, OSIJEK

POSJETA DELEGACIJE FAKULTETA AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, UNIVERZITET JOSIP JURAJ ŠTROSMAJER, OSIJEK


U četvrtak 19. septembra u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održan je radni sastanak dekana fakulteta prof. dr. Muhamed Brka sa dekanom prof. dr. Krunoslav Zmajić sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka, Univerzitet Josip Juraj Štrosmajer. Sastanku su prisustvovali i prof. dr. Enisa Omanović- Mikličanin, prodekanesa za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, prof. dr. Zvonko Antunović prodekan za znanost kao i Doc. dr. Vladimir Ivezić sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.

Cilj radne posjete su bili razgovori oko proširenja saradnje između dvije institucija. Razgovaralo se o nastavku dosadašnje uspješne saradnje Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka te mogućnostima buduće saradnje u nastavnom i naučno-istraživačkom radu.


Objavljeno: 23.09.2019